Automobilsällskapet i Nyköping – onsdagsträffar i Hamnen.

15 maj-21 aug 2019, onsdagskvällar i Nyköpings Hamn. Olika teman och bilar hela perioden. Det primära är att fordonet är intressant för vår publik – inte bara för ägaren. Säsongen 2018 hade vi mycket hög kvalitet på de utställda fordonen och vi satsar givetvis på detta även 2019 – Automobilsällskapet är ju en motorhistorisk klubb och skall värna den delen av motorkulturen.

10 juli Cabbar och 31 juli engelska bilar. http://www.automobilsallskapet.se