MG Car Club Sweden

2019. MGCC Sweden välkomnar alla Triumph TR-ägare att delta på klubbens träffar i hela landet. Eventen listas på deras hemsida www.mgcc.se.