Slavcylinder för koppling köpes

Slavcylinder för koppling till TR6 1973 köpes. Inga rostangrepp i loppet, tack! Packningar kolvfjäder finns redan.

Köpes av: Thomas Astler, thomas.astler@tele2.se, tel: 070 -714 37 66.