Triumph TR6, 7 eller 8 Cab köpes

Triumph TR6, 7 eller 8. Cab och vänsterstyrd ett krav. Gärna som rullande renoveringsobjekt eller renoveringsobjekt.

Köpes av Magnus Fällmar, magnus.fallmar@gmail.com , tel 0703-20 79 36