Brittisk kraftsamling i Löddeköpinge

9 juni. Brittisk kraftsamling på Vikingatider i Löddeköpinge. TR-klubben samlas i egen avdelning. Man bör vara där ca kl 17:00.

Ingen anmälan behövs men det är positivt om du meddelar dit deltagande till Bengt Nylén på nylen@telia.com eller Sten Lennbro på sten.lennbro@gmail.com