Lotus bandagar 2022

I år planerar vi i Lotusklubben att köra tre bandagar under sommaren. Vi förutsätter tillsvidare att de ska kunna genomföras utan restriktioner, men vi rättar oss givetvis efter det som krävs från myndighetera.

Lotusklubben arrangerar de “traditionella” bandagarna på:

  • RING KNUTSTORP SÖNDAG DEN 1 MAJ
  • SVIESTAD (LINKÖPINGS MOTORSTADION) LÖRDAG DEN 6 AUGUSTI

“Same procedure as last year” så i mån av plats är medlemmar från vår klubb välkomna med sin sportvagn. (Lotusklubbens medlemmar har företräde till plats till en månad innan, men hittills har vi inte behövt neka någon att komma). Vi riktar oss dock i första hand till ägare av lätta tillmedeltunga sportbilar, så är du osäker om din bil passar in så kandu kontakta oss.

På ovanstående dagar kan man köra sex 20 min pass under dagen i gruppernaA – C beroende på ambition och vana. Eller bara ett pass körning i lugnt tempo i grupp D där även äldre bilar utan båge och bälten kan köra och där i princip trafikregler gäller. Vi har vana instruktörer på plats som kan hjälpa till med tips om spårval och hur man ställer i ordning bilen.

En nyhet för i år är att vi kör en bandag

  • SÖNDAG DEN 5 JUNI PÅ GOTLAND RING, och då kör vi hela slingan inklusive den nya sydslingan, så banan är totalt 7,3 km lång.

Denna gång delar vi dagen med ett annat gäng, men vi kör i en egen grupp ca 25 minuter varje hel timme. Den nya banan möjliggör höga hastigheter och kräver en certifiering som vi har inkluderat i avgiften. Vi erbjuder också rabatter på färjorna till Gotland och förmånligt boende. Se mer på Lotusklubbens hemsida.

Så länge det finns platser kvar så kan man i princip anmäla sig ända fram till några dagar innan eventet, och om det skulle ställas in så återbetalas hela deltagaravgiften.

Gotland Ring

Anmälan görs på hemsidan där all information om bandagarna, krav på förare och bilar etc finns.

Kontakt Olle Odsell, e-post ordforande@lccs.nu tel 0708-20 50 91