TR Magazine är klubbens tidning

Den utkommer med 4 nr per år och ingår i medlemskapet.

 

Annonsera?

Vill du annonsera i TR Magazine så vänd dig till Bengt Nylén för diskussion om priser, införande och storlek. Vid annonsbokning av helår (4 nr ) utgår 25% i rabatt.

Du som är medlem i klubben kan annonsera gratis under rubriken marknaden. Annonsmaterial skickas till Bengt Nylén.

Gamla nummer av kan köpas för 50:/st exkl porto i den mån de finns kvar. Vänd dig till Bengt Nylén med din förfrågan.

Redaktör – P-A Nord
072-720 06 06

Redaktion
Bengt Nylén
Bengt Arvidsson
Inge Jonsson

Grafisk formgivning – Kerstin Nord
072-720 06 06

Leverantörsannonsering – Bengt Nylén
040-47 35 64

Ansvarig utgivare – Jan Sjögren
08 – 25 29 59