Vindrutetorkare Bengt Nylén , TR Magazine 1/2014

Många har väl liksom jag retat sig på att bladet till vindrutetorkaren inte följer vindrutans böj på vänster sida. Detta gäller vänsterstyrda bilar. För högerstyrda blir det på andra sidan. I den Schweiziska TR-klubbens senaste tidning stod det lite om detta problem.

Det finns minst två olika fabrikat på vindrutetorkare till våra bilar. De vanligaste är fabrikat TEX och TRICO. De är olika utformade och enligt min uppfattning så följer TRICO mycket bättre rutans kurvatur.

TEXs konstruktion är helt plan i obelastat läge. När den flyttas till en böj del på rutan och är belastad med fjädertryck så är det tänkt att den skall böja sig och följa kurvaturen. Det gör den dåligt.

TRICOs konstruktion är böjd i obelastat läge och ligger då fint mot kurvaturen. När bladet kommer in på den plana delen så utses de yttre partierna för tryck och då fjädrar den mittersta del neråt mot rutan. Denna konstruktion verkar fungera betydligt bättre.

Uppmärksamma också att TR4-TR5 har en vindrutetorkare med 5,25 mms bredd på skaftet medan TR6 har ett skaft på 7,1 mm.

Om jag förstått rätt så var TR6 utrustade med fabrikat TEX medan tidigare modeller hade fabrikat TRICO.

 Vänstra är fabrikat TRICO och högra är fabrikat TEX:

Ovan fabrikat TEX

Ovan fabrikat TRICO