TR Magazine utkommer fyra gånger per år. Varje skribent ansvarar själv för framförda åsikter. Eftertryck tillåtet under förutsättning att källan uppges. Välkommen att lämna material till tidningen, och vi ser gärna att fler medlemmar bidrar med artiklar och bilder till vår fina tidning, kanske från lokala träffar eller renoveringsprojekt eller uppdateringar.

Så här gör du

  • Artiklar skriver du i Word eller Apple Pages om du använder Mac. Även dokument skrivna med hjälp av LibreOffice är ok.
  • Bilder skickas separat, gärna i jpg-format. Ej insatta i dokumentet.
  • Bildtexter skrivs i slutet av dokumentet där du hänvisar till filens namn tex img5347.jpg. Se exempel nedan.

Materialet skickar du sedan till någon i redaktionsgruppen, dock ej till vår grafiske formgivare. Redaktören ser sedan till att lägga in materialet i planeringen av tidningen.
Har du frågor eller är osäker, kontakta någon av redaktörerna.

Exempel på kopplingen mellan filnamn och bildtext.

Bildfilsnamn Bildtext
img5347.jpg Här kommer …

Annonsera?
Vill du annonsera i TR Magazine så vänd dig till Bengt Nylén för diskussion om priser, införande och storlek. Vid annonsbokning av helår (4 nr) utgår 25% i rabatt. Annonsmaterial skickas till Bengt Nylén, nylen@telia.com,  0705-28 78 81.

Du som är medlem i klubben kan annonsera bilar/bildelar gratis under rubriken Köpes/säljes. Formulär för inskick finns under samma rubrik.

Gamla nummer av tidningen av kan köpas för 50:/st exkl porto i den mån de finns kvar. Vänd dig till Bengt Nylén med din förfrågan.

Ansvarig utgivare Jan Sjögren, Författarvägen 15, 167 71 Bromma, 0705-19 02 84, jansjogren59@gmail.com

Redaktionsgrupp
Bengt Arvidsson, 0727-31 87 37, bengt@silvertess.se
Håkan Gerdbo, 0727-21 30 70, hakan.gerdbo@yahoo.com
Inge Jonsson, 0707-31 68 12, jonsson.inge@gmail.com
Bengt Nylén, 0705-28 78 81, nylén@telia.com
Jan Sjögren, 0705-19 02 84, jansjogren59@gmail.com
Mats Jönsson, 0706-14 03 71, info@wolw.se

Utgivningsplan 2024
Nr 1 2024: Manusstopp fre 2/2. Utgivning vecka 13, mars
Nr 2 2024: Manusstopp fre 22/3. Utgivning vecka 20, maj
Nr 3 2024: Manusstopp fre 26/7. Utgivning vecka 37, september
Nr 4 2024: Manusstopp fre 11/10. Utgivning vecka 49, december

Distribution Sten Lennbro, 0766-27 71 35, sten.lennbro@gmail.com

Tryckeri: Exakta, www.exakta.se

Layout: Mats Jönsson, Wolw Digital Mediaproduktion