Dörrgångjärn till TR4 köpes.

Bengt Persson
arvac@telia.com