Författare Göran Källberg. Från TR Magazine 2/05.

Bakaxelproblem på IRS bilarna

Beträffande dyra ombyggnationer och så vidare.

Är det ingen som längre kommer ihåg vad som står i “Competition Preparation Manual” av R W Kastner (utkom 1968 rev 1980 men upplagan är slut från förlaget nu) Under avsnittet “Rear axels” finns en enkel förklaring till dessa problem nämligen att fjädringen tillåts bottna mot gummistoppet. Detta ger en brytning i axeln som till slut knäcker den. Visst vore det smickrande om det var motorernas vridmoment som var för stort men detta är inte fallet för bakaxlarna i alla fall, om inte mycket stora förändringar av motorns vridmoment gjorts och då talar vi om MYCKET vridmoment.

Enligt Kastner kunde man konstatera att i alla fall där axelbrott upptäckts vid RACE (200 hk+) hade fjädringen tillåtits bottna.

Ni som har korta hårda fjädrar , dåliga stötdämpare , trötta fjädrar eller kör med svärmor i bagaget:

  • Se till att kontrollera att inte gummistoppet tillåts ligga i under längre tid!

I ett kraftigt gupp må det kanske vara men inte under längre stunder som i en kurva.

En klick kullagerfett på gummit och en maxacceleration (1an eller 2an) genom en kraftig böj bör avslöja problemet (så att främre innerhjulet lättar). Finns klicken kvar oberörd är det OK är den borta är det problem och åtgärd skall vidtagas. Åtgärden kan vara att lägga in en sk gummidisk under fjädern så att den blir lite längre om det rör sig om en hårdare frisk fjäder. Är det en gammal trött fjäder, byt den och kolla igen. Även stötdämparen måste vara frisk för att eliminera även kortare genomslag. Som sista alternativ korta och fasa av gummit för att behålla spolformen och testa igen. Smörjningen av splinsen är också mycket viktigt Jag använder själv sk flytande “Camlube” på min egen bil. Observera att din axel redan kan vara skadad om du upptäcker “bottning” och då bör du låta spricktesta den.

Detta gäller vad jag kan förstå alla TR bilar med delad bakaxel.

Tänkt och tyckt !

Göran Källberg Norrländska distriktet