Bakvagnsinfästningen, TR 4A/5/6.

Artikel av Anders Johansson, TR-Magazine 4/92

En av TR4A/5/6-seriens svagheter är konstruktionen av bakvagnsupphängningen. Den delade bakaxeln med differentialen är upphängd i fyra långa pinnbultar och gummibussningar i en slags vagga. ( Se skiss TR-ram!)
Var och en av dessa pinnbultar är fastsvetsade i vaggans övre del, därefter har man hängt dit differentialen, gummibussningarna och låst fast det hela med muttrar.

För högt vridmoment

Problemen med bakaxelupphängningen uppkommer främst på TR5/6-modellerna med den sexcylindriga motorn där vridmomentet, framförallt efter ett antal rivstarter, tar ut sin rätt……Svetsfogarna till pinnbultarnas övre infästningar klarar i längden inte av påfrestningar, utan går upp med påföljd att hela differentialen sitter mer eller mindre löst.
Ett vanligt symptom på detta fel är ett ljudligt “klonkande” från bakaxeln vid gaspådrag och växlingar- men framför allt då man växlar mellan fram- och backläge, då märks det mest. Åtgärd nummer ett om du misstänker ett sådant fel i bakaxelupphängningen är:
Hissa upp bilen på pallbockar och känn efter noga och ordentligt på var och en av pinnbultarna, samtidigt som du någon hjälper dig med att snurra bakaxeln framåt och bakåt.

Inga rörelser

Det får inte förekomma någon rörelse i pinnbulten. Den skall, om allt är rätt, sitta helt fast.
Känner du att någon av bultarna rör sig i sidled, försök att få in handen i utrymmet mellan kaross och infästningen för att på så sätt känna på övre delen av pinnbulten och konstatera om svetsfogen har släppt.
Har den beryktade svetsfogen släppt måste du åtgärda detta snabbt annars är det risk att de ökade påfrestningarna medför att resten av pinnbultsinfästningarna ger upp och du “tappar” bakaxeln vid något trafikljus…..En sådan händelse skall vi väl inte bjuda MG-ägarna på, eller hur?

Dags att bestämma dig….

Din andra åtgärd blir därför att bestämma hur du skall lösa reparationen av pinnbultsinfästningen. Det finns två alternativ:

  1. Lyfta av karossen och därefter laga infästningarna. ( Det jobbiga alternativet)
  2. Skära upp ett hål i karossplåten ovanför pinnbultsinfästningen och därefter laga svetsfogen. ( Det lata alternativet.)

Jag valde naturligtvis det “lata” alternativet. Därför att jag inte hade varken tid eller lust att lyfta av karossen med allt vad det skulle innebära i extraarbete….
Din tredje åtgärd blir därför att beväpna dig med en sticksåg och skära upp ett hål i den tjocka, rostfria plåten ovanför differentialen ( det tog emot att göra det skall ni veta ).

Din fjärde åtgärd blir att “blotta sårytan” dvs göra rent och rostfritt runt om pinnbultarna för att senare kunna laga skadan.

Din femte åtgärd blir att tillverka en “krage” av plåt och trä över pinnbulten för att förstärka den rostangripna infästningsområdet runt pinnbulten.

Din sjätte åtgärd blir att svetsa fast “kragen” i “vaggan” och pinnbulten. Jag valde att först svetsa fast en större plåt mot vaggan för att på så sätt öka hållfastheten i lagningen. Därefter svetsades en mindre plåt fast över den första plåten och pinnbulten. OBS! För att svetsa fast de två främre pinnbultsinfästningarna behövs ej bensintanken tas ut, däremot måste du ta ut tanken om de bakre infästningarna skall åtgärdas.

Din sjunde åtgärd: Snygga upp svetsarbetet, kontrollera att fogarna sitter ordentligt och viktigt! Glöm inte att rostskydda lagningen samt att “lägga igen” luckan i plåten som du skar upp….

Redan klart

Sedan är din TR klar att kunna jaga MG-bilar igen….men glöm inte att spara växellådan och hela drivlinan genom att undvika rivstarter – dra gärna på så att asfalten krullar sig genom “gaspådrag under gång” i stället. Det kostar inte lika mycket!

En annan mycket viktig detalj när du svetsar är brandrisken både under – men fram för allt efter en svetsning. Var kvar i garaget minst i en till två timmar för att kontrollera att ingen svetsloppa antänder något. Det vore väl synd om din TR brinner upp på grund av att DU har slarvat med säkerheten!