Från TR Magazine nr 1/99

Bensinmätarproblem på TR2/3

Har du återkommande problem med bensinmätaren på din TR2 eller TR3, så kan det bero på vår trogne och käre vän “Rosten”.

Mätaren arbetar enligt principen att spänningen från mätgivaren i tanken jämförs med jord, d v s chassit i övrigt. Förbindelsen till tanken går via kabelhärvan och ett antal kontakter. Jordförbindingen går via bygeln som håller mätaren på plats mot instrumentbrädan. Rost är ofta förekommande här, och det är det som kan vara den svaga punkten.

Ta en kabelbit och förse den med riktigt påsatta kabelskor. Skruva fast den ena änden på en av skruvarna på instrumentbrädan som håller bygeln. Fäst den andra kabeländen på ett ställe där du vet att det är garanterad jordkontakt, t ex en av vingmuttrarna som håller centrumpanelen på plats mot instrumentbrädan.

Nu har du garanterad jordkontakt och därmed bör mätaren funka.