Magnus Larsson, Sturefors

Då en PI-maskin inte startar eller går som den ska, detta händer rätt så ofta vad jag kan förstå, så kliar man sig i huvudet och undrar vad som är fel.

Nummer ett: är bänsletrycket OK????

Fram med manometer, slangar, och kopplingar, demontering av tryckslangen som kommer från PRV:en, dit med kopplingar, slangar och manometer. Efter att allt är monterat slår man på tändningen och konstaterar att trycket är OK! Bort med hela härligheten för att fortsätta felsökningen. Alternativet till detta är att installera en bränsletryckgivare en gång för alla!

Inhandla en tryckgivare, t ex Biltemas oljetrycksgivare, 0-7 kg/cm2, artikelnr. 32-172, samt en “instrumenthållare”, artikelnr. 32-178 alternativt 32-522 om man vill montera den på instrumentbrädan. Jag monterade instrumentet under instrumentpanelen framför huvlåset vilket medförde att det blir lite svårt att öppna huven, så försök att hitta en bättre placering, t ex vid mittkonsolen.

Övrig materiel som jag använt är en trevägs-koppling 3/8 BSF, artikelnr. 74040606 hos Hydroscand, en skarvhylsa 3/8 samt en reducerare 3/8 utv. 1/8 inv. (det var 1/8 gänga på min givare). Använd gängtätning vid ihopmonteringen av kopplingsdelarna för att eliminera bränsleläckage. Demontera tryckslangen från PRV, under mätfördelaren, låt nippeln i mätfördelaren sitta kvar. Montera hela paketet på nippeln och återmontera tryckslangen på trevägskopplingen.

El-dragningen utförs enl. kopplingsschemat som följer tryckgivaren. Det tar en timme eller två att göra denna installation och man har eliminerat en felorsak. Man kan lätt konstatera om man har rätt tryck eller om man har bränslepump- alternativt PVR-problem.

Min tryckmätare står alltid “i botten”, utom när startmotorn går in, då sjunker trycket något. Trycket varierar också med batteriets kondition, men jag har inte haft några startproblem även om trycket droppar något.