Effektmätningträffen

Den 26 sept kl 07.15 startade jag från Skanör för ta mig upp till Åstorp där

TR-klubben hade förlagt en ” effektmätningsträff ” hos TS Bilservice. På vägen dit hängde ytterligare 4 bilar på efterhand. 3 bilar kom direkt till TS Bilservice.

TR-klubben hade hyrt mätlokal inkl operatör för c:a 5 tim. Mätlokalen är försedd med en sk rullande landsväg kopplad till en dator. Mätningen går till på följande vis.

Bilen accelereras för fullt på 4:e växel stående på ett par stålrullar som är kopplade till en dator. Effekt samt vridmoment mäts och kan sedan fås utritat på ett diagram. Både effekt vid drivhjulen och vid motorn mäts vid varje varvtal. Vi kunde också läsa av värde för CO-halt och tändningens funktion vilket gjorde att bilarna kunde ställas in maximalt. Vi fick hjälp av verkstadsägaren Tommy och hans medhjälpare. Tommy kör själv rallycross och hjälper ett antal rallycrossåkare att ställa in sina bilar.

Först mättes alla bilarna och därefter finjusterades varje bil.

Typ Års- Reg.nr. Ägare Effekt Effekt Effekt Vridmom Vridmom Modifiering
modell bhp bhp % lbft lbft
spec mätt spec mätt
TR 4A 65 AOU 962 Magnusson,Lars Åke 104 96 92% 132 109 Kam, avgassystem
TR 4 64 ACX 204 Nilsson, Mikael 100 103 103% 127 108 Kam, avgassystem, Dolertto
TR 250 68 PCT 680 Ringström, Ulf 104 93 89% 143 119
TR 6 73 PBD 266 Nylén, Bengt 106 98 92% 133 118 Avgassystem, SU, KN filter
TR 6 73 PAU 424 Andersson, Lars 106 94 89% 133 129 Kam, utan luftfilter
TR 5 PI 68 FCE 065 Jönsson, Anders 150 99 66% 164 119
TR 6 PI 70 ANY 160 Franzén, Bo 150 104 69% 164 128 Avgassystem
TR 6 PI 69 FMU 584 Uggla, Christoffer 150 114 76% 164 130
Kolumnen effekt i % ä r= mätt effekt kontra av tillverkaren specificerad effektuppgift.

Av tabellen kan man se en del intressanta saker. Alla effektvärden avser effekten vid motorn. Vi konstaterade snabbt att ingen av bilarna med ett undantag nådde upp till tillverkarens specifikation. Vi kan också konstatera att motorerna är mer eller mindre slitna vilket gör att även de som har vidtagit vissa effekthöjande åtgärder inte lyckats komma upp till vad en ny bilmotor skall prestera. Det verkar också som man kan dra slutsatsen att skillnaden mellan en 6-cyl förgasarmotor och en med insprutning inte är 45 bhp utan något kring 20 bhp om man försöker bedöma vad de olika åtgärderna på resp motor har påverkat.

En intressant iakttagelse var att Lars Anderssons TR6:a lämnade max 84 bhp med orginalluftfiltret monterat och 94 bhp utan luftfilter. Om Lars monterar dit ett bättre luftfilter typ K&N eller liknande så blir resultatet förmodligen också 94 bhp. Den stora skillnaden kan ev. bero på att Lars satt dit en kam som behövde mer luft och samtidigt monterat dit ett extraktorsystem som dock inte kom till sin rätt p.g.a. att strypningen i luftflödet satt på insugningsidan.

Som upplysning kring det här med luftfilter kan jag tala om att jag på min bil gjort en körning utan luftfilter och en med K&N-filter och fick samma resultat bägge gångerna. Detta innebär att de runda K&N-filter jag använder inte bromsar luften så att det påverkar det flöde som behövs.

Det var också kul att se att Mikaels trimmade TR 4 var vassare än alla TR 6:orna utom en. ( OK, en vara lika också). TR 6:orna hade dock p.g.a. sin större motorvolym bättre vridmoment.

En intressant jämförelse är också mellan de två TR 6:orna med förgasare och Ulf:s

TR 250 som har i princip samma motor. Ulf:s motor är tydligen i bra skick eftersom den ger 89 % av fabriksuppgiften medan min ( PBD 266 ) endast ger 92 % trots 10.000:- offrade på SU-förgasare och rostfritt extraktorsystem. Innan ändringarna gav min motor c:a 20 bhp mindre ( det är 70% av tillverkarspec). Det hade kanske varit bättre att jag startat med att renovera motorn? Ja, ja det är inte försent ännu.

I sammanhanget skall också konstateras att de värden fabriken uppgav på motorerna var knappast mät med orginalljudämpare och orginalluftfilter påsatta. Hur fabriken mätte då vet jag inte. Detta gör att jag tror att en nyrenoverad motor utan trimningsåtgärder ger antagligen inte mer c:a 90 % av fabriksuppgifterna. Varför PI-bilarna konsekvent procentuellt sett låg dåligt till i förhållande till fabriksuppgifterna vet jag inte. Kanske någon mer motorkunnig än jag kan komma med någon bra förklaring. Det hade varit intressant att få reda på vad en nyrenoverad motor ger utan att vara trimmad. Finns det någon som vet ? Hör av er!!

Efter att ha umgåtts i några timmar och fått diskuterat diverse förslag på åtgärder körde vi hemåt i det för dagen fina eftersommarvädret. En del var glada en del lite bekymrade. Det skall bli trevligt att se om någon av bilarna till våren dyker upp med en nyrenoverad motor. Det skulle inte förvåna mig.

Keep TRing

Bengt Nylén