Från TR Magazine 2/99

Eltips, huvudbelysningen

På samtliga TR-bilar går strömmen till hel- och halvljuset via omkopplaren som sitter på rattstången. ( Gäller åtminstone TR2-TR6 ). Belysningen är dessutom inte avsäkrad. Med standardbelysningsinsatser betyder det, att vid helljus så går det 7,5 A upp i rattstången via omkopplaren och sen ner till strålkastarna. Om du ändrat till H4-insatser, vilket jag gjort för att få betydligt bättre ljus, så går det 10 A genom omkopplaren. Det är inte speciellt bra att dra så många ampere upp genom en omkopplare på rattstången. På alla moderna bilar är matningen till strålkastarna dragna via ett relä och dessutom avsäkrad.

Mina strålkastare slutade funka häromdagen naturligtvis en kväll! ( På väg genom Danmark mot Dragörfärjan. Man kan ha roligare! ) Det visade sig att det var omkopplaren på rattstången som gjort sitt.

Jag skaffade en ny omkopplare men passade på att koppla in ett relä för att säkerställa funktionen. Är du något elkunnig kan du säkert fixa det utan att läsa vidare.

Nedanstående gäller för TR6 men principen är samma för de andra.

Köp ett enkelrelä för 30 A, 12volt. Kostar c:a 15:-. ( T.ex. Biltema nr 42-301).

Montera detta intill säkringsdosan. Anslut ena delen av den slutande brytaren ( 30 ) till samma säkring där signalhornen är anslutna. ( Där sitter två trådar med färg Purple). Från reläet dras sedan två trådar ner till fotomkopplaren för hel och halvljus. En 1,5 kvmm ( 85 ) och en 2,5 kvmm ( 87 ). Den befintliga blå tråden som är ansluten på fotomkopplaren lossas. Den nya 2,5 kvmm:s tråden kopplas in på fotomkopplaren och 1,5 kvmm:s tråden skarvas ihopa med den befintliga blå som du just lossat. Nu skall du bara göra en liten jordanslutning från andra sidan av spolen på reläet ( 86 ) så är det hela klart. Siffrorna inom parantes är de beteckningar som står på det relä jag nämnt ovan och på de flesta andra bilrelä också.

Kolla sedan att säkringen är på 20A så att den tål även belysningen. Om du vill kan du använda den extra säkringen på säkringsdosan som inte är använd om du vill avsäkra belysningen för sig själv. ( Schemat visar detta utförande).

Omkopplaren på rattstången fungerar nu precis som vanligt men det går bara en mindre manöverström genom denna.

Lycka till

Bengt Nylén