J-type fäste Ombyggnad till OD. Nytt bakre fäste.

Artiklarna är endast för klubbens medlemmar. Du hittar lösenordet i bland annat den fysiska tidningen eller får det genom att fråga en styrelsemedlem.