Alternativ kylvätska Bengt Nylén , TR Magazine 2/2014

Kylarvätska utan vatten

Det har kommit ut kylarvätskor utan vatten.  En del av er har kanske sätt PR för detta bla på TV i det engelska programmet Wheeler Dealers. Det finns bla en tillverkare som heter Evans. Det låter ju bra att slippa vatten i kylvätskan men det är kanske inte riktigt så enkelt. Nedan följer delar av en rapport/test som en tillverkare i USA (Norosion) gjort på denna produkt.  Det kan ju uppfattas som en partsinlaga efter denna tillverkare säljer produkter för bla inblandning i vatten för att få till en bra kylarvätska men resultaten är dock värda att nämna.

Utdrag från rapporten kommer här:

Evans säljer flera olika typer av kylvätskor utan vatteninnehåll. De är 100 % glykol. Vissa är 100 % propylen glykol och andra är en mix av propylen glykol och etylen glykol. Det marknadsförs med bla följande fördelar: Inget ökat tryck vid upphettning, mindre korrosion, längre hållbarhet och stor förmåga att transportera bort värme. Vi gjorde ett test av Evans produkt där vi jämförde med vår produkt (No-Rosion) som ju är ett medel som tillsätts vatten. Vi jämförde hur mycket korrosion de olika typerna av kylmedel gav på olika metaller. Typtestet följde norm ASTM D1384.

Metall Evans kylvätska No-Rosion ASTM max
Koppar 2 1 10
Lödning 12 0 30
Mässing 2 2 10
Stål 0 0 10
Gjutgods 1 0 10
Aluminium -7 0 10

Evans produkt hade bra värde på metallkorrosion utom mot lödningar. Här var värdet lite högt. Beträffande aluminium så blev värdet negativt. D.v.s. aluminium fick en påbyggnad istället för korrosion. I ett kylsystem så kan detta bli ett problem. Det är viktigt att understrycka att dessa korrosionsnivåer endast kan uppnås om kylvätskan är minst 97% Evans kylvätska.  Om mer än 3 % av tidigare kylvätska är kvar i systemet så går Evans korrosionsförmåga förlorad. Det som händer då är att glykolen i Evans kylvätska förenar sig med kvarvarande vatten och formar en glykol acid. Det ger reducerat PH i kylvätskan och ger korrosionsproblem. Det kan vara problematiskt att få bort 97 % av tidigare kylvätska från systemet. För att klara detta måste man följa Evans råd vilket är en omständlig process. Motorns pluggar måste bort, kylaren måste monteras loss, slangarna tömmas etc. I vår test där vi följde Evans rekommendationer för att tömma ut den gamla kylvätskan kom vi endast till 94 % och detta är inte acceptabelt för Evans produkt. För att hjälpa till med denna process säljer Evans en produkt som heter Conversion Fluid. Den kostar ca SEK 60:-/liter (i USA). Efter att kylsystem tömts skall denna vätska hällas i och därefter tömmas ut.  Genom att använda denna vätska så kom vi upp till 97 % i de flesta motorer vi testade. Efter att hällt i Evans kylvätska och kört ett antal motorer så fann vi att topplocket ökade i temperatur med ca 60-70 grader Celcius jmf med vatten och No-Rosion.  Anledningen till att cylindertemperaturen ökar är att Evans kylvätska har sämre förmåga att leda bort värme. Enligt våra mätningar ligger förmågan på ca 0,64-0,68 jmf med vatten.

Om cylindertemperaturen ökar med 60-70 grader så innebär detta att:

  • Oktantantalet på bränslet bör öka med 5-7 oktan
  • Förtändningen bör sänkas med 8-10 grader.
  •  Effekten sjunker med 4-5 % på motorn.

Evans vätska är har dessutom högre viskositet vilket innebär att vattenpumpen har mycket svårare att hålla uppe flödet. Vid test fann de att flödet minskade med ca 20-25 %.

Tävlingsbanorna i USA har inte godkänt denna typ av kylvätskor utan vatten eftersom de är tråkiga att få ut på vägen vid kylarläckage jmf med vatten. Det blir halt på asfalten.

Min summering

Ovanstående är bara en del av rapporten men bör vara fullt tillräcklig för att inse att man kanske bör vara lite försiktig med att byta till en ny produkt utan att kolla hur den fungerar. Jag vet inte hur andra kylvätskor utan vatten är tillverkade men jag uppmanar till viss försiktighet om någon avser att byta till något nytt.

Vill någon läsa hela rapporten så finns den här: http://www.norosion.com/evanstest.htm

Bengt

  1. Jag har fått följande kort info från Henril Vikelgard i TR Club Dk som gjort en egen test:

Hej

Jeg har en dunk du må få, hvis du vil. Det er efter min menning kun noget man bør bruge hvis man har en motor der koger og man ikke gider finde ud af hvorfor.

Det har dårligere varmeledningskoeficient end vand og jeg tror der vil opstå hotspots

Jeg forsøgte at varme det op i en elkedel. Det kan man ikke da den slår fra næsten med det samme da varmen ikke kan brede sig i vædsken hurtigt nok.

Jeg vil tror man kan opnå ca det samme hvis man bruger ufortyndet alm. Frostvædske. Det er er meget billigere