Från svenska

Svenska

Engelska

Amerikanska

batteri

accumulator

battery

bensin

petrol

gasoline

cabriolet

drop-head

convertible

drivaxel

drive shaft

half-& axle shaft

däck

tyre

tire

fjäderbricka

spring washer

lock washer

fotogen

paraffin

kerosene

frostplugg

core plug

freeze plug

generator

dynamo

generator

handskfack

cubby box

glove box

instrumentbräda

fascia

dashboard

jord

earth

ground

kardanstång

prop.shaft

drive shaft

kolvbult

gudgeon pin

wrist pin

krokodilklämma

crocodile clip

alligator clip

kronhjul

crown wheel

ring gear

kuggkrans på svänghjul

ring gear

flywheel- & starter gear

lastbil

lorry

truck

ljuddämpare

silencer

muffler

motorhuv

bonnet

hood

navkapsel

nave plate

hubcap

oljesump

sump

oil pan

packningsklister

jointing compound

gasket sealant

saxpinne

split pin

cotter pin

självbärande kaross

monocoque

unibody

skruvnyckel

spanner

wrench

spikning & knackning

pinking

knocking & pinking

stänkskärm

wing

fender

stötdämpare

damper

shock absorber

sufflett

hood

convertible top

synkroniseringsring

baulk ring

syncro ring

tomgång

tickover

idle

torpedvägg

bulkhead

firewall

tröskel

sill

rocker panel

vakuumförställning

suction advance

vacuum advance

varvräknare

rev. counter

tachometer

venturirör

choke tube

venturi

vindruta

windscreen

windshield

växellåda

gearbox

transmission

Från engelska

Engelska

Amerikanska

Svenska

accumulator

battery

batteri

baulk ring

syncro ring

synkroniseringsring

bonnet

hood

motorhuv

bulkhead

firewall

torpedvägg

choke tube

venturi

venturirör

core plug

freeze plug

frostplugg

crocodile clip

alligator clip

krokodilklämma

crown wheel

ring gear

kronhjul

cubby box

glove box

handskfack

damper

shock absorber

stötdämpare

drive shaft

half-& axle shaft

drivaxel

drop-head

convertible

cabriolet

dynamo

generator

generator

earth

ground

jord

fascia

dashboard

instrumentbräda

gearbox

transmission

växellåda

gudgeon pin

wrist pin

kolvbult

hood

convertible top

sufflett

jointing compound

gasket sealant

packningsklister

lorry

truck

lastbil

monocoque

unibody

självbärande kaross

nave plate

hubcap

navkapsel

paraffin

kerosene

fotogen

pinking

knocking & pinking

spikning & knackning

prop.shaft

drive shaft

kardanstång

petrol

gasoline

bensin

rev. counter

tachometer

varvräknare

ring gear

flywheel- & starter gear

kuggkrans på svänghjul

silencer

muffler

ljuddämpare

sill

rocker panel

tröskel

spanner

wrench

skruvnyckel

split pin

cotter pin

saxpinne

spring washer

lock washer

fjäderbricka

suction advance

vacuum advance

vakuumförställning

sump

oil pan

oljesump

tickover

idle

tomgång

tyre

tire

däck

windscreen

windshield

vindruta

wing

fender

stänkskärm

Från Amerikanska

Amerikanska

Engelska

Svenska

alligator clip

crocodile clip

krokodilklämma

battery

accumulator

batteri

convertible

drop-head

cabriolet

convertible top

hood

sufflett

cotter pin

split pin

saxpinne

dashboard

fascia

instrumentbräda

drive shaft

prop.shaft

kardanstång

fender

wing

stänkskärm

firewall

bulkhead

torpedvägg

flywheel- & starter gear

ring gear

kuggkrans på svänghjul

freeze plug

core plug

frostplugg

gasket sealant

jointing compound

packningsklister

gasoline

petrol

bensin

generator

dynamo

generator

glove box

cubby box

handskfack

ground

earth

jord

half-& axle shaft

drive shaft

drivaxel

hood

bonnet

motorhuv

hubcap

nave plate

navkapsel

idle

tickover

tomgång

kerosene

paraffin

fotogen

knocking & pinking

pinking

spikning & knackning

lock washer

spring washer

fjäderbricka

muffler

silencer

ljuddämpare

oil pan

sump

oljesump

ring gear

crown wheel

kronhjul

rocker panel

sill

tröskel

shock absorber

damper

stötdämpare

syncro ring

baulk ring

synkroniseringsring

tachometer

rev. counter

varvräknare

tire

tyre

däck

transmission

gearbox

växellåda

truck

lorry

lastbil

unibody

monocoque

självbärande kaross

vacuum advance

suction advance

vakuumförställning

venturi

choke tube

venturirör

windshield

windscreen

vindruta

wrench

spanner

skruvnyckel

wrist pin

gudgeon pin

kolvbult