Från TR Magazine nr 1/99

Tryckproblem?

Fastnar nålen på oljetrycksmätaren?

Skulle visarnålen ha tendens att fastna på mätaren så börja inte med att omedelbart riva bort mätaren och försöka ta isär den. Det kommer förmodligen att sluta med att du förstör den ytterligare.

Det finns en enklare möjlighet som man bör försöka innan man plockar isär den. Det finns ett litet hål på baksidan av mätarens hus. Det sitter ungefär mittemot axeln. Ett litet snabbt sprut med nåt smörjande medel, t ex 5-56 eller dylikt, in i detta hål så försvinner förmodligen problemet med fastnande visarnål. Detta kan göras utan att man demonterar mätaren.

Trångt men det går.