Problem med tutan?

Fungerar signalhornet som det skall?

Eller ger det endast ifrån sig ett brumande läte?

I så fall kan det vara så enkelt att det är dålig jordförbindelse genom styrsnäckan och dess olika rörliga delar.

Eftersom snäckan och spilnes är väl infettade så kan problem med genomgång av jordningen uppstå.

Under förutsättning all det två sladdtamparna som överbryggar gummikuddarna på rattstången sitter monterade

som dom skall, så är det läge all genomföra följande enkla lilla åtgärd:

Montera en sladdbit mellan styrsnäckans fettnippel eller fettskruv (sitter på toppen) och en av bultarna som

håller styrstagets fästbyglar Därigenom uppnår man s.a.s. full kontakt hela vägen, även den sista biten.

Det kan vara den enkla lösningen!