Reparation av temperaturmätare innehållande sprit.

Översatt av Jan Olof Johansson

I samband med demontering av termostathuset på en TR-motor och givaren med kapillärrör till termometern, upptäcker man ofta att givaren och dess mutter ofta har korroderat fast och inte går att få loss. Då är det risk att det tunna kapillärröret går sönder och termometerns funktion är spolierad.

Principen för termometern är eoner gammal. Givaren och kapillärröret är fyllda med antingen eter, alkohol eller någon annan lättflyktig vätska som expanderar proportionellt mot temperaturen i termostathuset när kylarvattnet värms upp. Denna expansion påverkar ett bourdonrör i instrumenthuset som via enkel mekanik kopplad till en visare anger temperaturen. Enkelt!

Så nu har du en temperaturgivare, där röret gått av och vätskan runnit ur. Läs i bilens instruktionsbok – där står att man inte kan laga dessa termometrar, utan att en ny bör inskaffas. Ge ej upp. Har du tillgång till borrmaskin, grejer för silverlödning och T-sprit, kan du försöka laga termometern själv.

Om kapillärröret är tillräckligt långt, behöver inte instrumenthuset demonteras från instrumentpanelen i bilen. Det är annars inte så svårt, och du kanske slipper att spilla silverlod på lackeringen. Man får ej glömma brandrisken vid lödning med gaslåga intill en bil.
Kapa av c:a 25 mm av en oskadad del av kapillärröret och rengör och putsa båda ändarna noga med smärgelduk. Se figur 1. Korta in resterna av det gamla kapillärröret och rengör givarkroppen noga med smärgelduk i båda ändarna. Borra sedan hål i båda ändarna på givarkroppen med minsta möjliga passning till kapillärröret enligt figur 2.

Sätt tillbaka den gamla muttern (eller en ny) på kapillärröret, anslut och silverlöd röret till givarkroppen och sedan rörstumpen i andra änden enligt figur 3.
Nu är det klart för påfyllning av T-sprit. Skaffa först c:a 150 mm genomskinlig plastslang som passar snävt till givarens diameter. Dra runt en bit järntråd att fixera slangen tätt till givaren. Fyll plastslangen c:a 25 mm över änden på röret med T-sprit och håll slangen upprätt.

Sug sedan med munnen, inte lungorna i den öppna slangänden så att undertryck i slangen bildas, se figur 4. Skulle du svälja lite T-sprit, drick lite apelsinjuice och du känner dig mycket bättre och ser allting klarare. Alternativt kan du ansluta slangen, förlängd, till insugningsröret till din trogna TR och köra några varv med motorn för att skapa vakuum. Andra alternativ är: dammsugare, luftkompressorinlopp, vattensug…ta vad du har! Tricket är att suga ur luften i instrumentet, man ser det enkelt med att små bubblor kommer ut ur änden av röret. Bry dig inte om ifall spriten kokar vid det låga trycket. När det slutat bubbla kan du avlägsna undertrycket, och spriten sugs in i givaren och hela termometersystemet.Ta bort plastslangen och kläm ihop rörstumpen c:a 6 mm från änden enligt figur 5. Böj röret och vik ihop det med skruvstycket enligt figur 6. Rengör och silverlöd röränden för tätning.

Det är inte garanterat att termometern visar samma gradtal som förut, men funktionen är återställd. Du ser snart vad termometern stannar på för värde vid normal körning. Kostnaden för reparationen är obetydlig och det kan väl ge dig ett värmande smajl i ansiktet.