Extra matning av olja till ventilarmarna. Från TR Magazine 3/2003. Författare Bengt Nylén

Många ägare av Triumph-bilar med den 6-cylindriga motor sätter ditt en extra matning av olja till ventilvipparmarna för att få extra smörjning. Detta ”kit” säljs av bl.a. Moss och Rimmer med beteckningen TT1226 respektive RR1340. Enligt min uppfattning, som jag förstått delas med många engelska ägare, så ger detta ”kit” ett för stort flöde. Ett antal insändare i engelska TR Action har behandlat ämnet. Det som händer vid för mycket flöde är att oljan dras ner genom ventilstyrningen om det är minsta glapp i ventilstyrningen. Detta kan då ge ganska stor oljeförbrukning och dessutom mycket oljerök i avgaserna. Om den extra smörjning verkligen behövs eller ej finns det olika uppfattning om. En sliten vipparm är lätt att byta men man får tyvärr också mindre olja till huvudlagren och vevaxeln vilket är mindre bra.

För att minska flödet gör man enklast enligt följande:

Den skruv som sitter i topplocket har beteckningen 45 på skissen. Denna skruv har ett hål på 3,5mm i diameter. Förminska det till 1 mm så blir flödet betydligt mindre men fullt tillräckligt.

Jag gjorde så här:

  • Hålet gängades till M4. Dock inte ända ner utan bara ca 6 mm.
  • En M4-skruv sattes dit med Loctite och kapades.
  • Ett 1 mm:s hål borrades genom skruven

Det är viktigt att du inte gängar hela vägen. 4 mm:s skruven dras in i hålet till den bottnar och sitter sen säkert fast. Gänga inte för långt för då blir det onödigt långt att borra 1-mms hålet. Vill man vara ännu säkrare på att 4 mm:s skruven inte lossnar kan den TIG-svetsas fast. Den engelska TR-ägare som gav mig tipset hade bara dragit i en självgängande skruv och sen borrat ett 1 mm:s hål genom den.

Orginalutförandet

Efter ändring. Här är förminskningsskruven TIG-svetsad fast vilket sannolikt är onödigt.

Nu har du fått den extra smörjning som sannolikt behövs utan de nackdelar som det var med för stor flöde.