Service på spridarna (gäller PI-bilarna), TR Magazine 4/2009

Nedanstående tips på renovering av spridarna har jag fått av Jhonny Meldgård.

Startar din motor på 4 eller 5 cylindrar när den är varm? Dina spridarna behöver kanske lite översyn. O-ringen inne i spridaren kan vara gammal. Man kan köpa renoverade spridare hos bla Moss och skicka sina gamla i retur. Det kostar £29.31/st (ca 350:-). Man kan också köpa några O-ringar och göra jobbet själv. O-ringen inne i spridaren skall vara av Viton-gummi och av dimension 4,47×1,78. De kostar ca 11:-/st hos Momentum i Malmö. Momentum har butiker på så många ställen i landet att det knappt går att räkna upp. Kolla påhttp://www.momentum-industrial.com/.  Denna O-ring kan säkert köpas hos annan leverantör också.  Vitongummit är både bränslebeständigt och värmebeständigt och rekommenderas av KMI som tillverkat spridarna. Man bör även byta den yttre O-ringen som sitter runt nylonringen på spridaren. Dessa köpte jag hos Moss och den har nummer TRS1114 och kostar £0,46/st (5:-). Denna finns säkert hos Momentum också men jag hade redan dessa på lager. Summa kostnad per spridare 16:-.

Du gör på följande sätt: Ta ur spridaren från motorn. Ta bort den lilla låsringen som sitter längst fram på spridaren. Tryck ut innerdelen bakåt med en rörbit som passar över spridartoppen men får plats i ytterhöljet på spridaren. Det går med en skruvmejsel också men var försiktig så du inte skadar toppen på spridaren. Ta bort O-ringen och montera en ny. Torkar rent från eventuella beläggningar. Skjut sen in innerdelen igen och sätt tillbaka låsringen. På bilden under låsringen ligger det en vanlig planbricka som inte hör till spridarna. Jag använde denna för att trycka tillbaka låsringen.

Åtgärda bara 2 i taget och återmontera dessa. Tar du alla på en gång, kan du få lite svårt att starta motorn.

Det finns en typ av spridare där låsringen är av annan typ och dessa går inte att skilja. Hur vanliga dessa är har jag igen uppfattning om.

Bengt