Översatt till svenska från danska TR Bladet av Bengt Nylén. TR Magazine 4/2009

Kopplingsproblem på TR4/4A, 5 och 6.

Om din kopplingspedal måste tryckas helt i botten, för att får ur kopplingen helt, så läs vidare. Du kan kanske få ett längre utslag på kopplingsarmen. Jag hade problem med kopplingen på min nyrenoverade TR4, och därför monterade jag en ny koppling. Den flyttbara pinnen vid slavcylindern monterades i mellersta hålet. Trots ny koppling så hade jag svårt att koppla ur helt fastän jag pressade kopplingspedalen i botten. När jag tittade närmare på slavcylinder och huvudcylinder så fann jag att dessa delar inte heller var i så bra skick. Slavcylinder och huvudcylinder byttes också ut men trots detta kvarstod problemet.

Standardstorleken på huvud- och slavcylinder är 0,75” (3/4) respektive 1”. Om man ändrar på storleken på någon av dessa så påverkas rörelsen vid slavcylindern. Teorin är enkel.

Nedanstående tabell visar de olika kombinationer av cylindrar och resulterande rörelse på slavcylindern:

 1″ slavcylinder  7/8″ slavcylinder
Huvudcylinder Rörelse i tum Rörelse i mm Rörelse i tum Rörelse i mm
0,7″ 0,68 17,18 0,88 22,43
0,75″ 0,78 19,72 1,01 25,75
7/8″ 1,06 26,84 1,38 35,05

Hans-Jørgen Bach Nielsen har berättat för mig att vissa TR-bilar är levererade med 0,7” huvudcylinder och att man kan skaffa en 7/8”. Som tabellen visar så blir rörelsen 19,72 mm vid val av standardkomponenter.  Då jag just köpt en 0,75” huvudcylinder, och den kostade lite, valde jag en 7/8” slavcylinder. Detta gav mig ca 6 mm längre slag vid slavcylindern. Denna slavcylinder skaffade och monterade Hans-Jørgen. Den var från en Jaguar XK 150 och är ganska dyr men en slavcylinder från en Triumph 2000 eller TR7 är likadan och är betydligt billigare. Pinnen sitter nu i mellersta hålet och min koppling fungerar mjukt och elegant igen. Jag kopplar ur på normalt viss. Rörelsen blir ca 26 mm och jag rekommenderar denna lösning. Teoretiskt blir kopplingspedalen tyngre med en mindre slavcylinder, men i praktiken är det inte så stor skillnad.

Lasse Sørensen

TR Club Danmark