Plocka kylaren ur sidescreen-kärror

Urspungsförfattare Bill Tilley och Colin Matthews

Det anses vara ett hästjobb att ta ur kylaren ur TR2 och TR3-modellerna. I varje fall om man går efter Verkstadshandboken. Ett per killar i England, naturligtvis tillhörande TR Register, den engelska TR-moderklubben, hävdar att de kommit på ett alternativ som är mycket enklare. Vi återger här i fri översättning. Det är upp till var och en att göra sin egen bedömning.

Översatt av Lars Åke Magnusson

Den konventionella inställningen till att demontera kylaren ur TR2 och 3 är, att det är omöjligt att ta ur den upp genom motorrummet. Det håller vi inte med om, eftersom vi tyvärr har behövt pocka ur kylaren vid två tillfällen på vår egen TR3. Ar man normalt händig och van vid att skruva i bilen, tar det fyra till fem timmar att få ur kylaren. Detta avser en TR som ar utrustad med elektrisk fläkt (t ex typ Kenlowe) och oljekylare monterad bakom kylaren.

Det negativa med att demontera kylaren med hjälp av metoden “först plocka bort frontkåpan” är, att det krävs att man plockar bort sa många diverse plåtdelar. Det innebar att risken för att få repor och skador i lacken på dessa är mycket stor, samt att passning och linjering av de olika delarna kräver det sedvanliga tidskrävande arbetet. Tillika kan det uppstå problem med det elektriska i och med att man måste plocka bort lampor, sladdar etc. Detta kan också ta en massa tid i anspråk. Riskerna med det elektriska skall man naturligtvis inte heller glömma.

Lösningen då? Använd inte ovanstående metod!

Teorin med det sätt som vi använder är att skapa tillräckligt med plats i främre delen av motorrummet, så att kylaren kan “förflyttas” bakåt för att gå fri från frontkåpan och därefter lyftas rakt upp och ur motorrummet.

I princip går det till så här:

1. ta ur batteriet ur bilen (som en säkerhetsåtgärd)

2. töm kylaren

3. demontera termostathuset, toppslangen, by-pass-slangen och bottenslangen

4. demontera motorhuvens Iåsmekanism (använd kosolen där huv-(Dzus) Iåset sitter till att sätta huvstaget mot för att hålla huven    uppe)

5. demontera elfläkten

6. demontera eventuell annan övrig utrustning som finns mellan kylaren och motorn (t ex oljekylare, extra signalhorn etc.)

7. demontera tvärstaget som sitter mellan hjulhusen

8. lossna de två stagen på kylarens övre del och tag bort de tvi fästskruvarna i underkanten av kylaren (dessa skruvar kan vara svåra att få bort, speciellt på den sidan där styrväxeln sitter, så tag det lugnt)

9. tippa/luta kylaren bakåt och lyft ur den bakåt/uppåt

10. Klart. Det här borde inte ta mer in ett par timmar

Återmonteringen är i princip enkel, omvänt mot demonteringen! Det ar dock inte fullt så enkelt och rakt på sak och tar förmodligen längre tid än demonteringen. När tvärstagen skall monteras tillbaka, hissa upp framvagnen med domkraften på främre tvärbalken för att få tillrackligt med avstånd mellan hjulhusen så att tvärstaget kan placeras in mellan dem. Tänk också på att blanda glykol i kylarvattnet. Gamla torra gummislangar är aldrig bra. Passa på och byt om så är fallet. Så slipper man oftast läckage.

Tiden för hela denna operation kan som tidigare nämnts variera beroende på hur händig man är och hur vresig TR:n är. så efter ett antal “cup of teas” eller kanske ett par öl, så borde det inte ta mycket över fem timmar.

Finessen ar bl.a. att framvagnens lackerade delar är helt intakta.

Good luck!