Från TR Magazine 3/2002.

VILKEN OLJA PASSAR TILL DIN TR-VÄXELLÅDA?

Författare Anders Johansson, Linköping.

Vilka är svagheterna med växellådorna till Triumph TR2 – TR6 bilarna? Har det någon betydelse vilken olja man skall använda i sin Triumph TR-växellåda? Vilka särskilda rekommendationer gäller för de bilar som har en överväxellåda (O/D)? Anledningen till att jag började undersöka detta ämne lite närmare var att originalhandböckerna och verkstadshandböckerna ofta rekommenderar oljor med föråldrade specifikationer, oljor som inte längre tillverkas eller som inte finns på den Svenska marknaden. Dessutom är det som vanligt, många olika, ofta motsägande uppgifter och fakta i frågan.

Det har hänt mycket på oljemarknaden sedan den första TR-sportbilen kom ut på marknaden 1953. Dåtida smörjoljor var huvudsakligen mineraloljor med en annan viskositet (tjocklek) för att klara dåtida specifikationer utan de tillsatser som dagens moderna syntetbaserade oljor har.

Smörjmedlet – oljans uppgift är att förhindra friktion mellan kuggar, kul- och rullager samt axelytor så att minsta möjliga slitage uppstår. Oljan skall på samma gång minska värmeutvecklingen som bildas vid friktionen samt om möjligt också föra bort föroreningar inuti växellådan. Transmissionsoljorna måste vara extremt bra för att kunna skydda metallytorna mot det slitage som det höga belastningstrycket i kuggdreven annars skulle åstadkomma. De kallas i regel “EP-oljor”, där EP står för “Extrem Pressure”. EP-oljorna innehåller anti-friktionstillsatser för att öka växellådornas slitageskydd.

De gamla TR-motorerna och inte minst växellådorna var anpassade för en “tjockare” mineraloljekvalitet, utan moderna anti-friktionstillsatser, vilket innebär att man skall vara mycket försiktig med att byta till en modern, tunnare syntetbaserad olja i en Triumph TR2 – TR6.

Det är inte bara risk för ett större oljeläckage än vanligt, utan en tunnare syntetbaserad olja kan göra mer skada än nytta i en gammal TR-motor eller växellåda. Det är konditionen på just din TR-motor och växellåda som skall avgöra vilken oljekvalitet du skall välja!

Växellådan till TR2 – TR6 är en ganska robust låda som egentligen bara har en svag punkt, bottenstocksaxeln med sin lagring. Om du undviker rivstarter med din TR, använder “rätt” sorts olja, samtidigt som du regelbundet kontrollerar oljenivån och renheten på oljan, kommer växellådan att fungera utan problem i många år.

Triumph TR7 och TR8-modellernas moderna Rover växellåda är en konstruktion som är mer anpassad till dagens oljesortiment och skall ha en tunnare växellådsolja. (se tabell)

Överväxeln / Overdrive (O/D) av fabrikatet Laycock de Normanville fanns i olika versioner till TR2 – TR6, även Volvo Amazon, P1800 och 240-modellerna hade en version av Laycock överväxel långt in på 1990-talet.

Det är en fin konstruktion som fungerar väl under förutsättning att man använder rätt typ av olja. Eftersom växellådan och överväxeln använder samma olja säger många att man måste vara noga att inte använda oljor med “EP-tillsatser” (anti-friktionstillsatser) eller någon “Hypoid Multigrade olja”, eftersom vissa tillsatser i dessa oljor är aggressiva och kan angripa lagerbussningar & synkroniseringsringar av gulmetaller (brons, koppar och mässing) som finns i överväxellådan. Dessutom finns en risk att EP-tillsatserna kan orsaka att överväxeln “slirar” med funktionsproblem som följd.

Vilken olja skall jag då använda i min TR-sportbil? Jag kommer här att redovisa vad olika specialister rekommenderar, så får ni själva dra slutsatser och avgöra vilken typ av olja ni skall använda i era växellådor i fortsättningen.

Jag har pratat med Neil Revington på Revington TR i England som är mycket kunnig på Triumph motorer och växellådor. Neil´s rekommendation är en klassisk motorolja som heter Castrol Classic XL30 för TR-växellådor, speciellt de med överväxel, av skälet att XL30-oljan är en Singlegrade mineralolja med lämplig viskositet utan några tillsatser som kan skada överväxeln. Det enda problemet är att Castrol inte säljer XL30 på den Svenska marknaden, däremot säljs den i Danmark, så vi får väl börja smuggla olja över sundet…

Jag har pratat med experten Jan Pretzman på Castrol i Danmark och frågar honom vilken olja han rekommenderar till TR-växellådor? Hans svar är trefaldigt: I första hand anser han att Castrol Classic XL30 oljan är det bästa valet, därefter Classic XL 20W50, följd av Castrol GP 20W-50 oljan. Alla dessa tre oljor är motoroljor utan EP/anti-friktionstillsatser som är lämplig för TR2 till TR6-växellådor med eller utan överväxel (O/D). Tyvärr finns endast GP 20W-50 oljan på den Svenska marknaden.

Det finns naturligtvis fler oljebolag på marknaden, förutom Castrol, med standard- och specialoljor. Både Penrite och Quaker State har speciella växellådsoljor utan skadliga tillsatser anpassade för växellådor med överväxlar. (se tabell)

Triumphspecialisten Eddie Evans i tidningen “Triumph World” skriver på min fråga att Castrol XL30 olja rekommenderas till TR2 – TR3 växellådor med O/D och till TR4 – TR6 med O/D rekommenderas oljor som uppfyller specifikationen API GL 4, EP80.

Vad rekommenderade tillverkaren av överväxeln, Laycock de Normanville för olja? De rekommenderade en rak mineralolja av hög kvalitet med en viskositet mellan SAE 30 och SAE 50 utan “EP-tillsatser” (anti-friktionstillsatser).

Detta bekräftas av Paul Winter på överväxelspecialisten Overdrive Repair Service i England. Paul tillägger dessutom att de rekommenderar en modern ATF-olja (Automatic Transmission Fluid) till den senare J-typen av O/D som fanns i sena modeller av TR6 och i Volvobilar t om. 1995.

Engelska TR-registrets tekniska specialist Phil Vella bekräftar att olika synpunkterna och inte minst variationerna av rekommendationer från tekniska manualer, handböcker, verkstäder och specialister är smått förvirrande. Efter diskussioner av erfarenheter i TR-registret rekommenderar Phil Vella motoroljor av typen SAE 40W eller SAE 50W i TR-växellådor med överväxel (O/D) och EP80/90 oljor i TR-växellådor utan O/D.

Triumph TR7 och TR8 modellerna med den femväxlade “77 mm” Rover växellådan kräver en modern ATF-olja med specifikationen ATF typ G till M2C 33G för att uppnå bästa möjliga funktion. Även här är det viktigt att undvika Dextron anti-friktions tillsatser som kan påverka synkroniseringsringarna och medföra svåra funktionsproblem.

Rekommendationer jag har fått genom Triumphspecialister säger att t ex. “Castrol TQF” och “Duckhams Q Matic” är lämpliga oljor.

Odd Hedberg i Triumphklubben som är en lycklig ägare till en äkta Triumph TR8, rekommenderar tillsammans med TR8 Car Club America (TR8CCA) att den bästa oljan till TR7/8-modellernas fyr- och femväxlade lådor är en General Motors GM-olja med beteckningen: GM Goodwrench Synchromech Transmission Fluid. (part no 1#12345349) alternativt GM Vehicle Care Synchromech Transmission Fluid. (part no 1#10953465).

GM-oljorna har till skillnad från en vanlig G-type ATF olja, speciellt tagits fram för moderna manuella växellådor med intern smörjoljepump och “tighta” spel. Efter alla dessa olika uppgifter skall vi nu försöka oss på att sammanfatta alla fakta och erfarenheter till en rekommendation av oljor till TR-växellådor:

Modell Med eller utan overdrive Rekommenderad olja
TR 2-TR 6 utan API GL4 EP80 eller EP90, mineralolja med EP/antifriktionstillsatser
TR 2- TR 6 med “Single grade” motoroljor med specifikationen API GL4 SAE 40W eller SAE 50W. Alternativt speciella växellådsoljor utan EP-tillsats som: Castrol Classic XL30 eller XL 20W-50, Castrol GP 20W-50, Penrite Gearbox Oil 30, ersätter EP80, Sae 30 samt 20W-50 olja. Penrite Gearbox Oil 40 ersätter EP90, SAE 40 olja.
TR 7- TR 8 femväxlad låda Automatväxellådsolja, AFT, utan antifriktionstillsatser enlgt specifikation ATF typ G-M2C 33G  Castrol TQF, Duckhams Q Matic.

Jag hoppas att ni har blivit något klokare efter denna bakgrund och sammanställning av oljekvaliteter, rekommendationer samt erfarenheter av olika specialister. Ett stort tack till alla som har bidragit med synpunkter och erfarenheter till denna artikel.

P-A Nord och undertecknad har provat Penrite Gearbox Oil “40” i våra TR5PI-bilar med O/D ett antal hundra mil under våren och sommaren med utan några som helst problem.

Jag vill naturligtvis ha reda på era erfarenheter av oljor till TR-växellådor. Hör av er med synpunkter till mig, tack!