Denna artikel är översatt av Bengt Nylén från engelska TR Action nr 153. Författare är Ian Cornish. Illustrationerna är gjorda av Neil Revington

Vindrutetorkarmekanismen

Hela mekanismen är nästan orimligt grov men fungerar normalt med nästan inget underhåll alls under många år. Kuggstången består av en yttre flexibel hylsa, nästan som en hastighetsmätarkabel ( TR 2/3 ), eller en tub ( TR4 och framåt ). Inne i denna rör sig en flexibel grov stålwire runt vilken är virat en spiral wire med mycket öppen stigning ( dvs avståndet mellan varven är ganska stort ). Denna kombination ger en mycket enkel form av kuggstång, som gör det möjligt att rotera vindrutetorkararmens axel ( se fig. 91A ) via kugghjulen i torkarspindeln “wheelbox”. Vinkelrotationen är bara 90 -120 grader och görs alltid över samma del av stålwiren och samma sektor av kugghjul ( motorn gör en kontinuerlig rörelse hela tiden på samma håll ).

Efter många år uppstår ett visst glapp, och vindrutetorkararmen tenderar att vila vid varje ändläge i stället för att utföra en jämn pendelliknande rörelse. Fartvinden kan röra torkarbladen sidledes. De två torkararmarna verkar inte vara förbundna med varandra och mekanismen upphör att fungera effektivt. Detta kan få följder då du skall besiktiga bilen.

Tänk på att mindre än hälften av varje kugghjul i mekanismen utsätts för slitage och bara ena sidan av stålwiren är i kontakt med kugghjulen. Det är värt besväret att fixa så att de delar som inte använts kommer i kontakt och används. Om du gör så skall du passa på att smörja stålwiren inne i höljet, samt övriga rörliga delar i mekanismen. Jag föreslår att du åtgärdar i följande ordning:

  • Ta av torkararmarna och marker båda axlarnas viloläge.
  • Ta av motorns hölje efter att du markerat position på den kupiga locket på den flata ytan. Markera toppen på kabeländen i dess slida (se fig. 91B ). På TR4/5/6 måste man skruva loss motorfäste, skruva loss låsskruven för tuben ( tube locking nute ). Dra sen ut motorn innan du tar bort höljet.
    1. Ta bort den stålwiren från dess hölje ( efter att du tagit bort “conneting rod” och höljet från motorboxen.) Detta kommer alldeles säkert att kräva mer än de 2,7 kp kraft som är specificerat i manualen. Det blir lättare för dig om du vrider spindeln i torkarspindeln “wheelboxen” medan du samtidigt drar i stålwiren.
  • Markera positionen på spindelmärkena så snart som stålwiren har dragits ut fullständigt. Det är viktigt om hela renoveringen skall bli lyckad.
  • Gör rent och fetta noggrant in stålwiren och fyll på med mer fett i den öppna änden på höljet. Använd ett vattensäkert fett. Smörj också spindeln i torkarspindeln “wheelboxen” och säkerställ att alla delar kan rotera fritt.
  • Kolla nu det märke du gjorde efter att du tagit ut stålwiren ( punkt 4 ). Vrid spindeln 150 grader.
  • För in stålwiren i dess hölje och se till att den rör kugghjulen lätt. Endast c:a 2,7 kp kraft skall behövas för att röra wiren fram och tillbaka.
  • Återplacera wireändan i motorboxen men nu med den märkta sidan dold. Detta för att säkerställa att stålwiren har roterats så att den oanvända sidan nu används. Sätt samman hela mekanismen och du kommer att se att spindelmärkena är cirka 180 grader från där de var ursprungligen.

I extremfall där slitaget är mycket stort måste man byta till en helt ny stålwire. Det är värt att nämna att byte av motorborstar kan vitalisera motorprestandan för mycket liten kostnad och möda.