Sportvagnsträffen 2018

Bilder från Sportvagnsträffen 2018, Hofsnäs.