Jag har i flera artiklar skrivit om hjulinställningar som man kan göra själv på sin bil. Bla i TR Magazine nr 3/2000, 1/2001 och 2/2001. Dessa artiklar ligger ju även på vår hemsida under rubriken ”Tekniska artiklar”. När jag var på Knutstorp i juli på Sportvagnsmeeting så fann jag en intressant produkt hos en av de leverantörer som hade försäljning där. Nämligen en lasermätutrustning för koll av Toe in. Den kostade mig 995:- vilket verkade rimligt. Leverantör var www.rallyshop.se. Den tillverkas av en firma som heter Trackace www.trackace.co.uk . Produkten kan köpas även på www.ebay.com

Toe in skall enligt Triumphs Repair Operation Manual vara 0-1,6 mm både fram och bak för TR5 och TR6. Jag antar att samma värden gäller för övriga TR-bilar men det får var och en kolla. Detta värde är avvikelsen i mm på avståndet mellan de främre kanterna på fälgen på framhjulen och de bakre kanterna. Idag mätts Toe in med en annan enhet. Man mäter i ”minutes”. 60 minuter är = 1 grad. 1,6 mm på en 15 tums fälg motsvarar 14 minuter. Lämpligt värde att ställ in kan vara 8-10 minuter. För fler jmf mellan mätvärden i mm och minutes se tabell här intill.

Mätning

Mätutrustning monteras upp enligt bilden. Först placeras laserenheten vid högra framhjulet. Därefter monteras spegelenheten på vänster framhjul. Efter injustering, enligt bilderna, så flyttas spegelenheten till höger framhjul och avläsning av Toe in kan göras.

Upprepa gärna hela manövern en gång till och har du gjort det tillräckligt noggrant så får du samma värde. Därefter kan du justera framhjulen resp. bakhjulen vid behov.

Det kan vara besvärligt att ställa upp utrustning på bakhjulen och få strålen till att gå fritt under bilen framför bakhjulen. Montera den då tvärt om dvs bakom bakhjulen. Det innebär ju bara att skalan blir omvänd så du skall uppnå 8-10 min Toe out. När jag gjorde detta fick jag strålen att gå strax under ljuddämparen.

Använd längden på utrustningen för att placera laserenheten på rätt avstånd. Laserenheten placerad här på höger framhjul.

Ovan ser du montaget av delen med spegeln. Se till att den lutar mot yttre fälgkanten. Fälgkanterna får så klart inte vara skadade. Justera så att du får enheten exakt vågrätt.

Sikta in laserenheten så att strålen når spegeln. Därefter justerar du spegeln så att den speglade strålen når tillbaka till laserenhetens skala. Ställ in så att strålen hamnar på exakt 0. Laserenheten får flyttas sidledes och vinkeln justeras för att uppnå detta.

Därefter flyttas enheten med spegeln till vänster framhjul och spegeln justeras in så att den speglade strålen når skalan. Nu kan du läsa av ett värde.

Här ovan ser du avläst värde. I detta fall 10 minutes.

Justering av framhjulen

Justering av framhjulen är enklast. Det görs genom att lossa muttern på bilden ovan markerad med nr 80. Därefter kan pinnbulten vridas varvid toe in ökas eller minskas. Du bör vrida exakt lika mycket på båda sidorna.

Justering av bakhjulen

Bakhjulens justeras genom att shims monteras eller tas bort. Se bilden ovan. Detalj 124.

Varför mäta själv?

Det är inte så dyrt att få mätt toe in hos en däckverkstad. Problemet är bara att de inte kan justera in hjulen så att det blir rätt. Framvagnen kan kanske fixas på plats men bakvagnen kräver mer insats och är lämpligt som ”hemmajobb”. Därför är det inte så dumt att ha en egen utrustning. Köp den  tillsammans med en eller två kompisar så blir det billigt. Det är ju en mätutrustning som man inte behöver använda så ofta.

Nedan en tabell för konvertering av mm till minutes.

pdf_toein_tabell