Söker en differential (hela enheten) till en Triumph TR4A IRS. Vad jag förstår sitter det samma diff på TR6 men med ett annat bakstycke, även detta kan vara av intresse.

Anders Nilsson
tel 070 591 48 95
e-post anders.kg@hotmail.com