Oljestänk mer än normalt

Redaktionen läste i en motortidning en liten notis om Geoff i Cardiff och hans TR6:a, -76, med förgasare och ca 45000 miles under hjulen. 6:an fungerade enligt honom själv mycket bra och var i allmänt bra skick. Men på sistone hade oljetrycket börjat att gå upp kraftigt vid accelerationer över 3000rpm – både vid kall och varm motor. Tomgångstrycket var på ca 50psi men vid acceleration så slog mätaren i botten, d v s 100psi.

Olja sprutade ut i motorrummet ur påfyllningslocket och täckte hela härligheten med en slabbig oljestänk.

Anledningen var oljetrycksventilen som skall öppna vid ett förinställt tryck. Görs inte detta så kommer oljetrycket att vara helt relaterat till motorns varvtal och därmed öka väldeligt vid högt varvtal. Och, som i Geoffs fall, så kommer oljan att vilja ta sig ut nånstans för att släppa på trycket och det blir då gärna där motståndet är minst, d v s via oljelocket.

TR6:ans normala tryck skall vara 75-80psi vid 3000rpm, så för Geoff blev det till att byta oljetrycksventilen vilket är ganska lätt. Den finns bakom en stor plugg nära oljefiltret.

Så, skulle det spruta olja under huven så kolla att denna ventil jobbar som den skall.