Anders Johansson, Linköping

I tidigare artiklar har jag skrivit om de problem som många ägare av klassiska bilar får med den blyfria bensinen, se TR-Magazine nr 4/2000 samt nr 1/2001.

Triumph TR2-TR6 motorerna är konstruerade för att ge full effekt med en fullblyad 100 oktanig blybensin, vilket innebär problem med att köra TR-motorer med dagens blyfria bensin.

Vad har då skett under det senaste året gällande blyfri bensin och blyersättningsmedel?

Under 2001 har alla bensinbolag (utom JET) successivt avvecklat den färdigblandade 96- och 98 oktaniga bensinen med blyersättningsmedel från landets bensinstationer. Det finns nu enbart blyfri bensin på de allra flesta bensinstationer (utom JET som fortfarande har bensin med blyersättningsmedel). Det innebär att de som inte har gjort en blyfrikonvertering av sin motor måste numera själva blanda till en lämplig dosering av blyersättningsmedel för att undvika ventilsätesslitage och skador på motorn.

Redan hösten 2000 skrev vi tillsammans med fem andra bilklubbar en motion till Motor Historiska Riksförbundet (MHRF) årsstämma. Vi ville med den motionen genomföra ett opartiskt test av olika blyersättningsmedel och olika bensinkvaliteter. Resultatet blev ett “bensinsymposium” i MHRF regi med ett antal deltagande experter på motorer och bränslen.

Förutom det nämnda symposiet genomfördes ett opartiskt test av blyersättningsmedel vid Z-laboratoriet i Göteborg.

Resultatet blev mycket intressant, speciellt för ägare av högprestanda bilar med motorer som ursprungligen konstruerades för att ge full effekt med 100 oktanig blybensin. Det visade sig att endast ett av de testade blyersättningsmedlen hade både en ventilsmörjande- och oktanhöjande effekt: Det bästa testresultatet gav “Millers VSP Plus” som förutom blyersättningen även höjde oktantalet med minst två enheter. Det innebär att om man tankar blyfri 98 oktanig bensin och tillsätter en flaska Millers VSP Plus – kommer man upp i drygt 100 oktan, precis som i “gamla goda blyade tider”. De övriga testade blyersättningsmedlen gav ingen oktanhöjning men klarade den viktigaste funktionen, ventil- och ventilsätessmörjningen utan anmärkningar.

Smakar det så kostar det…Ja, det gäller i högsta grad om man skall köra med Millers VSP Plus, eftersom det samtidigt var testets dyraste tillsats (1,72 kr) utslaget per liter bensin!

MHRF-testet är också intressant eftersom det återigen visar att den absolut bästa långsiktiga åtgärden för våra TR-motorer är en blyfrikonvertering. På kort sikt är det ingen som behöver vara orolig, eftersom testet också visar att alla testade blyersättningsmedel, oavsett priset, fungerar – under förutsättning att de doseras rätt! Det är du själv som avgör valet av blyersättningsmedel.