Blyfri bensin igen, artikel av Bengt Dieden från TR Magazine 2 / 97.

Läser med intresse de tre artiklarna om blyfri bensin i TR Magazine nr 1/1997 och tror att jag skulle kunna hjälpa flera läsare som vill förstå problematiken kring detta genom en par klargöranden.

Den är svårt att hitta bra namn på bensin i Sverige idag. Ingen bensin har numera tillsats av bly, men därmed är inte sagt att den är helt blyfri. Lite restbly finns även i bensin rniljöklass 2 men detta har ingen praktisk betydelse för motorn och förhoppningsvis inte för miljön heller. Helt blyfri är endast alkylatbensinen eller viss specialbensin som säljs för tävlingsmotorer. För enkelhets skull kan vi säga att all bensin i Sverige är blyfri, men borde egentligen säga att den inte har blytillsats. Enklast är att kalla den för grön 95 eller grön 98, de enda bensinkvaliteter som tillverkas för svenska bensinmackar.

Blyersättning finns i huvudsak av två typer, den som baserar sig på natriumföreningar och den som baserar sig på kaliumföreningar. Dessa har befunnits vara bästa ersättningen för blyet, därmed inte sagt att de är lika bra som blyet. Den gröna bensinen som fått tillsats av detta kallas förbensin med blyersättning. Tillsättningen kan ske vid bensindepån innan tankbilen ger sig ut till mackarna eller av bilägaren själv vid macken. Att lagringsbeständigheten skulle minska efter det att tillsatsen är gjord verkar rimligt, däremot har jag svårt att förstå varför energinnehållet skulle påverkas i en grad som ens är mätbar. Det bör i så fall beaktas att 95 oktan kan ha högre energinnehåll än 98 oktan.

I Tyskland är det enligt lag förbjudet för bensinbolagen att tillsätta annat än bly till bränslet. Blyersättningen måste därför säljas separat till bilägaren som själv får stå och göra denna inblandning på macken. Detta förekommer också i Sverige med bl.a. tillsatsen Kemetyl K-plus.Viktigt är att för stå att det gör ingen skillnad om du köper svart bensin med blyersättning på macken eller om du själv häller i tillsatsen i den gröna bensinen.I princip blir resultatet detsamma. Att resultatet inte blir identiskt beror första hand på att tillsatserna sinsemellan är olika och kan ha olika egenskaper.

Blyersatt bensin kommer inte för evigt att kunna köpas på svenska mackar heller. Inom ett antal år kommer det att gå med denna som det en gäng gick med tvåtaktsbränslet – pumparna försvinner och bilägaren får själv göra inblandningen. Vill du helt komma ifrån detta problem är det bästa att bygga om toppen. Detta kan också bli aktuellt om vi inför krav på katalysator på samtliga bilar i Sverige liksom man gör i Tyskland från 1 juli i år. Detta gäller första hand äldre bilar med gjutjärnstopp. Bilar med aluminiumtopp klarar sig bättre och kan i många fall köras på grön bensin utan problem.