Från TR Magazine nr 3/97

Blyfritt igen.

Enligt vissa uppgifter som cirkulerat , bl.a. i artikel av Anders Johansson i nr 1/97, var de TR bilar som gick till USA gjorda för att gå på blyfri bensin. Detta skulle bero på att Kalifornien redan då hade blyfri bensin. För att försöka få svar på detta skrev jag till British Motor Industry, Heritage Trust och bad om ett klarläggande.

Svaret jag fick blev fritt översatt : ” Så långt vi vet var inte ens de sista TR 6:orna av 1976 års modell gjorda för blyfri bensin. Vi föreslår att ni frågar någon Triumph-specialist t.ex. Cox & Buckles Spares Ltd , om TR 6 motorer kan köras på blyfri bensin eller kan modifieras att kunna använda blyfri bensin “.British Motor vill alltså inte verifiera uppgiften om att det finns TR 6-motorer som har motorer gjorda för blyfritt.

Jag har också frågat Phil Vella som i brittiska TR-klubbens tidning TR action har en teknisk frågespalt. Svaret i nr 140 / 97 blev detsamma. Inga motorer till TR-bilar har gjorts för blyfri bensin. Däremot säger Phil Vella att det går att köra tusentals miles utan problem om man accepterar det ökade slitaget som blir i ventilsätena. Phil rekommenderar en ombyggnad av motorn med hårda ventilsäte.

Bengt Nylén