Har du en “oljebrännare”?

Konsumerar din bil olja? Det behöver inte nödvändigtvis betyda att cylindrar och kolvringar är kassa. Det kan vara insugningsventilerna och styrningarna som är slitna. Man kan kolla upp läget på olika sätt. Naturligtvis genom att ta kompressionsprov eller slita av toppen för att visuellt konstatera vad som är fallet. Kan eller vill man inte göra någon av dessa saker omedelbart, så kan man enklare konstatera, eller i varje fall indikera, huruvida man har dåliga cylindrar eller kolvringar. Några olika “skvallerbyttetest” kan utföras enkelt och omedelbart, utan att ens byta till mekaroverall.

Ett test är att köra motorn rejält varm, låta den gå på tomgång några minuter och sedan ge gas. Släpper avgasrören då ifrån sig ett rejält rökmoln, gärna i blåaktig ton, så är det förmodligen “glapp” mellan cylindrarna och ringarna.

Ett annat test är att köra kärran nedför en backe på svag gas. Väller det ut rök när man ger kraftig gas, så är det återigen cylinderproblem.

Tändstiften avslöjar också för kraftig oljeförbrukning. Är dom kraftigt sotade så indikerar detta att det brinner olja i förbränningsrummet.