Ställa ventilerna

Det är ju trevligt med tysta motorer, eller rättare, ventiler. Man måste alltså ha rätt inställda ventiler för detta, och framförallt för att maskinen skall gå som den är tänkt att gå.

För motorer som är rejält slitna, finns en liten sak att tänka på när man justerar ventilerna. Slitaget gör att vipparmarna blir en aning konkava, d.v.s. urgröpta, och ventiländarna en aning konvexa, d.v.s. avrundade. De båda ytorna blir så att säga inslitna i varandra. Ungefär som på den väldigt överdrivna skissen.

Utgår man nu från boken och sätter in det korrekta bladmåttet mellan dessa två ytor, som man normalt ju gör, och justerar enligt det, så riskerar man att avståndet blir för stort. Gör istället så här:

• skaffa fram en skruvmejsel som passar i ställskruvens spår utan att glappa

• sätt in en plan plåtbit (eller t.ex. ett tjockt bladmått) mellan vippan och ventilen

• skruva ner ställskruven så att plåtbiten “fastnar”

• skruva därefter upp ställskruven så att det riktiga bladmåttet precis går in mellan vipparmen och plåtbiten OCH märk eller notera på något sätt HUR LÅNG STRÄCKA som skruvmejseln vrids. Sätt ett märke mot någon fast punkt eller dylikt

• skruva därefter ner ställskruven HELT så att inget spel finnes

• skruva därefter upp SAMMA STRÄCKA som noterades för att få in det rätta bladmåttet

Det som nu åstadkommits är att ventilspelet är det korrekta, MEN, det rätta bladmåttet går förmodligen inte in mellan vippa och ventilände.

Att sen vissa av oss gärna vill ha tydligt tickande ventiler för att vara på den säkra sidan och veta att de verkligen öppnar och stänger som de skall, är en helt annan sak.