Ventilerna – kärt och viktigt ämne

Lars Åke Magnusson, Landskrona

Rätt justerade ventiler – med hjälp av de konventionella verktygen skruvmejsel, ringnyckel och bladmått eller med hjälp av det speciella klick-justerarverktyget och en vanlig ½-tumshylsa? Egentligen behöver man ju TRE händer när man skall ställa ventilerna på TR-motorn! Någon har därför konstruerat ett speciellt verktyg som enbart kräver det två händer man normalt har hängande i slutet av armarna. Vid senaste besöket i England hittade jag det här verktyget. Huruvida det finns att köpa i Sverige vet jag inte. Hos mina normala verktygsleverantörer finns det inte. Verktyget kallas Clik-Adjust och kommer från Gunson. Hur funkade det då?

Clik-Adjusts tillverkare hävdar att man genomför ventiljusteringen mycket snabbare och enklare med deras verktyg än med det traditionella sättet. Det hävdas också att det blir mer exakt, i och med att man inte behöver bekymra sig om det eventuella slitaget som kanske finns mellan ventillyftaren och ventilens ände.

I TRMagazine nr. 2-98 hade vi under Tekniktips en artikel angående slitna ventillyftare och ventiländar. Det handlade om att ifall dessa var hårt inslitna i varandra, d v s skålformade respektive spetsiga, så måste (bör) man använda en plåtbit tillsammans med bladmåttet. Kolla i nummer 2!

Clik-Adjust tar s a s automatiskt hand om detta slitage som man vid manuell injustering annars måste se upp med.

Hur ser verktyget ut och hur fungerar det då?

Det är i princip en kort, tjock skruvmejsel vars blad är lagrat i en sorts klick- eller spärr-ring som har ett handtag på sig. Spärr-ringen har en fattning för en ½-tumshylsa. När man vrider skruvmejseln och samtidigt håller handtaget stilla, så klickar det med små klick. Handtaget är till för att lossa respektive spänna muttern och skruvmejseln för att justera skruven. Bilden visar hur det hela ser ut.

Testet gjordes som ni ser på bilderna på en TR6:a. Det man omedelbart konstaterar är att man måste träna ett par gånger och vänja sig vid verktyget. Förstå hur det egentligen funkar. Man sticker inte ner huvudet i motorrummet och fixar det omgående.

Man måste börja med att fastlägga hur många klick (verktyget jobbar ju med klick!) som motsvarar det korrekta avstånd (spel) som skall finnas mellan lyftaren och ventiländen. Det gör man genom att ta sin ½-tumshylsa med ½-tumsfäste (alla TR har väl den dimensionen på ventillyftarens spännmutter på justerskruven!?) och sätta den på fattningen på spärr-ringen. Med denna lossnar man muttern på lyftaren, skruvar upp skruven ett varv och för in ett bladmått av valfri dimension, exempelvis 0.010 tum (ja, man måste faktiskt använda sig av ett dylikt trots allt!). Därefter skruvas skruven ner i botten till ett nollspel. Sedan skruvar man upp skruven igen, håller handtaget absolut stilla, och räknar samtidigt det antal klick som behövs för att få in 0.010-bladmåttet plus ytterligare ett bladmått som är precis så tjockt som det angivna ventilspelet för din bil. Jag vet inte om samtliga TR-motorer skall ha avståndet 0.010 tum. TR4-5-6 skall åtminstone. Det innebar alltså att vi använde ett 0.020-bladmått. Det blev fem klick. Man har alltså nu lagt fast hur många klick som motsvarar det korrekta (angivna) spelet, i detta fallet 0.010 tum = fem klick.

Därefter är det bara till att härja över samtliga ventiler på följande sätt:

lossa muttern med hjälp av handtaget, skruva sedan med skruvmejseln ner skruven tills att ett tydligt klick hörs. Det anger att allt spel nu är borta. Skruva därefter upp skruven FEM klick och var noga med att hålla handtaget helt stilla. Det skall nu finnas det korrekta avståndet på 0.010 tum. Spänn därefter fast muttern med handtaget samtidigt som skruvmejseln nu hålles absolut stilla. Justeringen är färdig!

Tänk på att justera ventilerna i korrekt ordning. Ordningen finns angiven i Reparationshandboken. Och akta knogarna när motorn vrides!

Det finns en varningstext på paketet som säger att om ventilfjädrarna är (alltför) mjuka, så kan fjädrarna börja tryckas ihop INNAN klicket höres vid nerskruvningen av skruven. Det är inte bra! Det innebär ju att spelet blir felaktigt. Skulle detta hända bör man förmodligen kolla huruvida fjädrarna är för trötta. För mjuka ventilfjädrar kan leda till “fladdrande” ventiler vilket påverkar motorns gång.

Efter att samtliga ventiler justerats, kollade vi noga måttet med bladmått. Det visade sig att det stämde exakt!

Sammanfattningsvis kan man nog konstatera att användandet av det här verktyget gör att ventiljusteringen går snabbare än med det konventionella sättet. Om det är värt de knappa 20 engelska pund som vi betalade i England för det, kan man dock diskutera. Det är ju förvisso inte varje vecka eller månad man justerar TR:ns ventiler. Eller?

Varför ventilspelet är så viktigt

Ventilspelet varierar från motor till motor. Det är inte av en slump. Varje motor har beräknats noggrant av tekniker som tagit hänsyn till hur materialet i de olika delarna kring ventilarrangemanget utvidgar sig p g a den värme som utvecklas vid olika driftförhållanden.

Man får utgå från att dessa tekniker visste vad dom gjorde när dom utvecklade våra TR-motorer!

Spelet är alltså av allra största vikt. Inte enbart då beroende på att de rörliga delarna måste få röra sig mekaniskt korrekt. De får ju inte klämma fast eller annat otrevligt. Utan också beroende på att det finns ett mycket väsentligt samspel mellan ventilerna och tändningen (av stiften!). Minsta avvikelse från de beräknade värdet som konstruerats in i motorn, får direkta följder på den kraft som vi får ur motorn. Och det betyder inte att den höjs! Den sänks naturligtvis.

Är ventilspelet för stort, öppnar ventilen för sent (i förhållande till tändningen och explosionen i tändkammaren) och inte till sin fulla öppning. Det blir inte ordning med varken rätt bensinmängd eller timingen, och motorn blir slö och orkeslös.

Är spelet för litet, finns det risk att ventilen inte stänger helt. Detta uppträder normalt först när motorn är riktigt varm. Och det blir den ju snabbt när vi är ute med våra TR-bilar! Det som då inträffar är att kompressionen i tändkammaren aldrig uppnår det rätta värdet, det läcker så att säga, och kraften minskar tydligt. Det värsta är dock att ventilens fina, ganska tunna kanter, blir överhettade och i princip börjar att brinna upp. Det behövs inte mer än några hundratals mil för att detta skall inträffa. Det betyder nya ventiler. Dyrt! Och jobbigt!

Gamla bilmekaniker från den gamla goda tiden hade ett enkelt sätt att klara sig från otrevligheter i form av brända ventiler: när dom hörde ventilernas jämna tickande så var det säkert att de stängde som de skulle.

Rätt justerade bör det dock inte skramla nämnvärt från ventilerna.