Fin TR250 NPX334, inte perfekt inredning.
Ring för mer info  Bilen står i Halmstad  Om det finns intresse är det kul om bilen stannar i Sverige

Bengt Andersson
bengt.e.andersson@hotmail.com
0707 304072