Är du TR Magazine´s nya redaktör?

TR Magazine söker ny Redaktör. P-A och Kerstin Nord som arbetat med att producera en färdig tidning för leverans till tryckeriet ska sluta, men självklart fortsätta som medlemmar i klubben. Idag består tidningsredaktionen av 5 personer. Tidningen ges ut 4 gånger per år. Detta arbete är inspirerande och roligt då ett stort antal medlemmar levererar artiklar och bilder vilket väsentligt underlättar arbetet. Kontakten med medlemmarna är mycket givande och kunskapen om TR bilarna ökar garanterat.

Som redaktör ansvarar du för planeringen av innehållet i tidningen, ca 40 sidor per nummer. I arbetet ingår även att arbeta med designen och att producera ett underlag för tryck (pdf) av tidningen. Då krävs kunskap och vana att arbeta med programmen Photoshop och InDesign. Idag utförs arbetet på en Apple-dator (MacBook Pro, 13 tum) med en stor bildskärm. Det finns även en Epson-scanner. Självklart kan även en vanlig PC användas tillsammans med ovan nämnda programvaror.

Du har ett stort stöd av övriga medlemmar i redaktionen, klubbens styrelse och sist men inte minst från inskickade bidrag från medlemmarna.

Du som är intresserad av denna roliga arbetsuppgift, kontakta undertecknade för ytterligare information. Du som har andra kontakter med personer (i och utanför klubben) som kan tänka sig att ta över som redaktör, hör av dig. Den eller de personer som tar över kommer givetvis att få stort stöd vid överlämnandet.

PA Nord, Redaktör. Tel: 072-720 06 06, e-post: panord@me.com

Jan Sjögren, Ansvarig utgivare/Ordförande. Tel: 070-519 02 84, e-post: jan.sjogren@ericsson.com