Materialinlämning till artiklar i TR Magazine

Välkommen att lämna material till tidningen

Vi ser gärna att fler medlemmar bidrar med artiklar och bilder till vår fina tidning, kanske från lokala träffar eller renoveringsprojekt eller uppdateringar.

Så här gör du

  • Artiklar skriver du i Word eller Apple Pages om du använder Mac. Även dokument skrivna med hjälp av LibreOffice är ok.
  • Bilder skickas separat, gärna i jpg-format. Ej insatta i dokumentet.
  • Bildtexter skrivs i slutet av dokumentet där du hänvisar till filens namn tex img5347.jpg. Se exempel nedan.

Materialet skickar du sedan till någon i redaktionsgruppen, dock ej till vår grafiske formgivare. Redaktören ser sedan till att lägga in materialet i planeringen av tidningen. 

Har du frågor eller är osäker, kontakta någon av redaktörerna.

Exempel på kopplingen mellan filnamn och bildtext.

BildfilsnamnBildtext
img5347.jpgHär kommer …