Problem att få dit sprinten på inre dörrhandtagen?

Har du någon gång försökt återmontera dörrhandtagen/fönstervevarna på din bil på insidan? Dessa sitter fästade med en liten sprint i form av en ca 15 mm lång stålstav som är 3,4 mm tjock. Det kan vara ganska svårt att montera denna lilla sprint. Skaffa en stång av...