Från Lucas till Bosch. Byte av bensinpump TR6

Från TR Magazine 4/1999 och 3/2000. Artikeln skriven av Rune Bergkvist, Landskrona. Från Lucas till Bosch på en timme? Nr 4/1999 Efter att redan tidigare ha läst ett par artiklar i TR Magazine, om byte av bensinpump från Lucas till Bosch på TR5 och TR 6 PI, så kan man...