TRMagazine

 
TRMagazine är klubbens tidning

TRMagazine utkommer fyra gånger per år. Varje skribent ansvarar själv för framförda åsikter. Eftertryck tillåtet under förutsättning att källan uppges. Alla bidrag till TRMagazine är välkomna. Skicka helst dina bilder digitalt alt. pappersbilder eller dia. Det underlättar om du bifogar text till bilderna. Text/artikel vill vi helst ha i Wordformat.

Kontakta gärna Redaktionsgruppen innan du skickar materialet. Självklart returneras ditt material efter tryck om du begär det.      I annat fall läggs det till TRMagazines arkiv.

 

Annonsera?

Vill du annonsera i TR Magazine så vänd dig till Bengt Nylén för diskussion om priser, införande och storlek. Vid annonsbokning av helår (4 nr ) utgår 25% i rabatt. Annonsmaterial skickas till Bengt Nylén, nylen@telia.com,  0705-28 78 81.

Du som är medlem i klubben kan annonsera bilar/bildelar gratis under rubriken marknaden. Materialet skickas till webmaster, Mats “Wolw” Jönsson, info@wolw.se.

Gamla nummer av tidningen av kan köpas för 50:/st exkl porto i den mån de finns kvar. Vänd dig till Bengt Nylén med din förfrågan.

Ansvarig utgivare Jan Sjögren, Författarvägen 15, 167 71 Bromma , 0705-19 02 84, jan.sjogren@ericsson.com

Redaktionsgrupp

Utgivningsplan  

  • Nr 2 2021: Manusstopp fre 26/3. Utgivning vecka 20, maj
  • Nr 3 2021: Manusstopp fre 30/7. Utgivning vecka 37, september
  • Nr 4 2021: Manusstopp fre 15/10. Utgivning vecka 49, december
  • Nr 1 2022: Manusstopp fre 4/2. Utgivning vecka 13, mars

Distribution Sten Lennbro, 0766-27 71 35, sten.lennbro@gmail.com

Tryckeri Ljungbergs tryckeri, www.ljungbergs.se  

Layout: Mats Jönsson, Wolw Digital Mediaproduktion