Billet 4 Uppgradering av frambromsarna på TR6 till ventilerade skivor och 4-kolvs bromsok.

Artiklarna är endast för klubbens medlemmar. Du hittar lösenordet i bland annat den fysiska tidningen eller får det genom att fråga en styrelsemedlem.