Bromsuppgradering

Lättare bromsuppgradering TR6, TR Magazine 2/2009 Förra året satte jag i sk sportbromsbelägg  fram i TR6an. Syftet var att få bättre bromsar. Bättre bromsar vad är det?  Är det att få lätt trampade bromsar eller kortast möjliga bromssträcka?  Det vore...

Kolla bromscylindern

Kolla bromscylindern För att inte få problem med ojämna bakbromsar på din TR, så bör du vara uppmärksam på följande: vissa utbytesbromscylindrar för bakhjulen är inte försedda med den kolvfjäder som originalcylindern har.För att inte få ojämn bromsverkan, så...