Lättare bromsuppgradering TR6, TR Magazine 2/2009

Förra året satte jag i sk sportbromsbelägg  fram i TR6an. Syftet var att få bättre bromsar. Bättre bromsar vad är det?  Är det att få lätt trampade bromsar eller kortast möjliga bromssträcka?  Det vore ju bra om man kunde få med bägge alternativen. TR6 bromsar är ganska tungtrampade jämfört med moderna bilar. I mitt fall fick jag något mer lätt trampade bromsar men längre bromssträcka.  Varför? Framhjulen låste sig mycket tidigare än bakhjulen (torr asfalt).  Uppgradering behövdes även bak. Priset för sportbromsbackar även bak tyckte jag var för dyrt, dessutom hade jag precis bytt backar bak. Jag fick då se att det finns bromscylindrar till bakbromsarna att köpa med större kolvar. Moss har nr GR64674597 på dessa kolvar och de har diameter 0,75”.  Dessa satt som original på de sista TR6orna.  De som satt på min var 0,7” (med Moss nr GWC 1154).  Jag köpte 0,75″  från Bennets i Göteborg och monterade dessa lite större bromscylindrar. Nu har jag bromsar som känns mer förtroendeingivande, speciellt när man bromsar lite hårdare. Skillnaden jämfört med original är inte jättestor men klart märkbar.  Framhjulen låser fortfarande före bakhjulen men skillnaden är mindre. Nu kan man fråga sig varför Triumph monterade bromscylindrar med grövre kolvar?  Så vitt jag kan se skiljer sig ingenting i det övriga bromsystemet.  Kanske insåg dom att det gick att öka bromskraften bak utan att riskera låsning bak före fram (inte bra ur trafiksäkerhetssynpunkt).  Är det så, finns det möjlighet att montera sportbromsbackar även bak i mitt fall. Men det får bli en senare fråga.

PS Jag vill inte skriva in artikelnummer på beläggen eftersom det finns en uppsjö av olika belägg hos olika leverantörer (road, fast road, competition). I mitt fall köpte jag road-alternativet. Jag vet inte om dom andra beläggen biter ännu bättre, i så fall är det en nackdel då det blir större skillnad mellan fram bak.

Jhonny Meldgård

Bromsbelägg för frambromsarna