Justerbara hållare för inställning av cambervinkel T4IRS-TR6.

Inställningen av cambervinkeln på bakaxeln har länge behandlats lite styvmoderligt. TR-bilarna är ju utrustade med speciella U-hållare som sitter på ramen och bär svängarmen. U-hållarna har 3 olika läge för att kunna justera cambervinkeln. Tyvärr kan även ramen vara något sned vilket kan påverka inställningen av hållarna.

Speciellt anmärkningsvärd är det på TR6:an. På bakre högra sidan är lutningen upp till 3 grader. Redan när man kör bakom en 6:a kan man ofta se den starka nigningen av det högra bakhjulet. Speciellt synlig blir det om man monterar in den nya typ av axel som vi kallar ”Neue Welle”. Olika lutning betyder samtidigt att det blir olika långt mellan drivknuten och hjulet. Vanligen kan detta värde variera upp till ca 15 mm. Då man gör en komplett mätning efter diverse arbeten på axlar, styrning och drivaxlar osv, måste man även göra en korrigering av cambervinkeln. Genom att skifta läget på originalhållarna med de olika hålhöjderna så kan rätt resultat (en jämn lutning höger och vänster, efter verkstadshandboken) uppnås. Denna metod, byte av hållare, är dock tidskrävande och leder inte alltid till önskat resultat.

Till min TR5:a som jag kör race med har jag tidigare tillverkat U-hållare med ett långhål för att justera cambervinkeln utan att behöva lossa hela svängarmen varje gång. Den idén har jag vidareutvecklat och tillverkat en U-hållare med långhål och en exenterskruv för att justera vinkeln. Det kan vara lämpligt att montera dessa justerbara hållare i samband med annat arbete på bakaxeln, som tex renovering av drivaxeln, eller vid utbyte av differentialen. Det behövs bara en justerbar hållare per sida som monteras på insidan. Originalhållaren med två hack i monteras på utsidan om du har originalhöjd på fjädrarna.  Har du lägre höjd så använder du den hållare som endast har ett hack.

Bruno Dwinger, Teknisk expert TR Register Tyskland

Kommentar:

Bruno Dwinger äger firma TR Nord i Hemdingen utanför Hamburg och hjälper även till som teknisk expert inom TR Register Tyskland. Han har utvecklat flera egna produkter till TR-bilar vilket han i flera fall testat väl, eftersom han dessutom tävlingskör med en TR5:a. Dessa hållare kostar Euro 80 inkl VAT för en sats om två st och kan beställas på http://www.tr-nord.de/ . Frakten kostar Euro 18.

Bruno hänvisar i artikeln till något han kallar ”Neue Welle”. Det är helt ny typ av drivaxel utan de knutar som finns på originalet. Jag har skrivit om dessa axlar i TR Magazine nr 3/2004. Även hur man justerar in vinklarna har beskrivits tidigare i TR Magazine i nr 3/2000 och 1/2001. Dessa artiklar finns också på vår hemsida under rubriken Tekn. artiklar.

Justerbara hållare säljs även av Racetoration i England. De heter AXL 411 och kostar i april 2011 £160 för 4 st. http://www.racetorations.co.uk/cataxle.html

Bengt Nylén