Kolla bromscylindern

För att inte få problem med ojämna bakbromsar på din TR, så bör du vara uppmärksam på följande: vissa utbytesbromscylindrar för bakhjulen är inte försedda med den kolvfjäder som originalcylindern har.För att inte få ojämn bromsverkan, så kolla om andra sidans hjul har en cylinder med fjäder.Om inte, så byt även denna. Man kan kanske ta ut fjädern ur den gamla originalcylindern och montera i den nya, men risken för läckage är stor. Generellt bör man kanske alltid byta bägge sidorna samtidigt ?