Eltips Relä för hel och halvljus

Från TR Magazine 2/99 Eltips, huvudbelysningen På samtliga TR-bilar går strömmen till hel- och halvljuset via omkopplaren som sitter på rattstången. ( Gäller åtminstone TR2-TR6 ). Belysningen är dessutom inte avsäkrad. Med standardbelysningsinsatser betyder det, att...